Stanovy

  • Zveřejněno: 09.03.2009

Regionálního odborového svazu ROSa

1. Základní ustanovení
Regionální odborový svaz (dále jen: svaz nebo ROSa) je sdružení odborových organizací, jehož členové se hlásí k myšlence odborové solidarity, která je hlavním nástrojem prosazování a obhajování ekonomických a sociálních zájmů členů svazu. 
Svaz je nezávislým, otevřeným a dobrovolným sdružením.
Svaz odmítá jakoukoliv diskriminaci 
Svaz se může stát členem kterékoliv jiné české či mezinárodní struktury pokud o tom rozhodne. 

2. Název a sídlo svazu
Název svazu zní : Regionální odborový svaz ROSa

Sídlem svazu je : Nerudovo náměstí 624, 708 00 Ostrava Poruba

3. Právní postavení svazu 
Svaz je právnickou osobou a vystupuje svým jménem a na svůj účet. Jeho jménem jedná předsednictvo . Jménem předsednictva pak předseda nebo místopředseda sva…