Jistě je zde na místě otázka proč tu ROSa je. Malé organizace se nespokojili s tím, že byla zrušena regionální pracoviště z důvodu nedostatku peněz v Praze. Odborové domy byly prodány  (v Ostravě je už hotel) .To je důvod proč se tehdy mnoho a po nátlaku několik organizací rozhodlo vystoupit, založit regionální svaz a posléze vstoupit do Asociace samostatných odborů.

Proč do Asociace? Jen jeden důvod za všechny. V centrále ASO se na Valné hromadě nehlasuje podle počtu členů svazu, ale i malý svaz má svůj jeden hlas stejně jako velký, nemohou tedy velké svazy válcovat a ignorovat svazy malé.

Co ROS ROSa nabízí?
Jednoznačně dělnou atmosféru.
Nikdy není předem rozhodnuto.
Odmítáme tzv. solidaritu bohatých.
Jednáme vždy v zájmu členů.

 

Jsme schopni založit odborovou organizaci tam, kde alespoň 10 lidí projeví vážný zájem. Vzniklá organizace bude mít prioritní servis až do prvního jednání s vedením, do volební konference a do kolektivního vyjednávání.

 

Kontaktujte nás na adrese: odboryrosa@seznam.cz
  kotlar.odboryrosa@seznam.cz

 

 

Jaroslav Odehnal, místopředseda svazu