Jistě je zde na místě otázka proč tu ROSa je. Malé organizace se nespokojili s tím, že byla zrušena regionální pracoviště z důvodu nedostatku peněz v Praze. Odborové domy byly prodány  (v Ostravě je už hotel) .To je důvod proč se tehdy mnoho a po nátlaku několik organizací rozhodlo vystoupit, založit regionální svaz a posléze vstoupit do Asociace samostatných odborů.

  Proč do Asociace? Jen jeden důvod za všechny. V centrále ASO se na Valné hromadě nehlasuje podle počtu členů svazu, ale i malý svaz má svůj jeden hlas stejně jako velký, nemohou tedy velké svazy válcovat a ignorovat svazy malé.

 Co ROS ROSa nabízí? Jednoznačně dělnou atmosféru. Nikdy není předem rozhodnuto. Odmítáme tzv. solidaritu bohatých. Jednáme vždy v zájmu členů.

  Jsme schopni založit odborovou organizaci tam, kde alespoň 10 lidí projeví vážný zájem. Vzniklá organizace bude mít prioritní servis až do prvního jednání s vedením, do volební konference a do kolektivního vyjednávání.

Kontaktujte nás na adrese:   odbory.rosa@seznam.cz

Jaroslav Odehnal, předseda svazu