• Zveřejněno: 06.04.2014
  • Autor: ROSa

Program ROS ROSa  na období do roku 2014 je sice vyčerpávající, ale jeho platnost pomalu končí.  Je nutné se přepravit na aktualizaci a nikoliv jen na oprášení.

Regionální odborový svaz bude i nadále intenzivně hájit ekonomické, sociální a kulturní zájmy členů a zaměstnanců, které zastupují členské odborové organizace, ale bude více rozlišovat mezi těmi kdo jsou členy a kdo (prý ze strachu) jen parazituje.

Regionální odborový svaz bude i nadále bude hájit zájmy hlavně  členů u zaměstnavatelů, kde má organizace své členy. Nadále  prostřednictvím Místní odborové organizace FILIP, která je členskou organizací ROS ROSa.

Regionální odborový svaz bude i nadále podporovat kolektivní vyjednávání ve svých členských organizacích nejen školením jednotlivých týmů, ale také zprostředkováním setkání týmů, výměnou PKS i přímou účastí v kolektivním vyjednávání.

Regionální odborový svaz bude i nadále prostřednictvím všech dostupných prostředků usilovat o posílení postavení odborových organizací u zaměstnavatelů, aby nedocházelo k jakémukoliv projevu šikany čí omezování odborových práv.  V orgánech odborové centrály ASO ČR bude Regionální odborový svaz prosazovat  demokratický princip odborů tohoto století.

Regionální odborový svaz bude i nadále poskytovat členským odborovým organizacím zprostředkovávat zázemí a servis.

Regionální odborový svaz bude i nadále zabezpečovat výkon kontroly dodržování BOZP na pracovištích zaměstnavatelů u nichž má organizace svazu své členy.

Regionální odborový svaz bude i nadále reagovat na zájmy odborových organizací a přizpůsobovat svou činnost zájmům členů a potřebám odborových organizací a prostřednictvím centrály zapojení do mezinárodních struktur.

Program svazu byl schválen  na sjezdu ROS ROSa SETINa 20. 05. 2010

odbory.rosa@seznam.cz - odbory 21. století