Pracovnělékařské služby

  • Zveřejněno: 06.04.2014

Jak zdravotní stav zaměstnance tak ono posuzování způsobilosti musí mít svá pravidla. Zatím se setkáváme s tím, že má také úskalí a možnosti.

Napište nám své zkušenosti, pomůžete zlepšit tuto oblast povinností zaměstnavatele.

Program svazu

  • Zveřejněno: 06.04.2014

Program ROS ROSa  na období do roku 2014 je sice vyčerpávající, ale jeho platnost pomalu končí.  Je nutné se přepravit na aktualizaci a nikoliv jen na oprášení.

Regionální odborový svaz bude i nadále intenzivně hájit ekonomické, sociální a kulturní zájmy členů a zaměstnanců, které zastupují členské odborové organizace, ale bude více rozlišovat mezi těmi kdo jsou členy a kdo (prý ze strachu) jen parazituje.

Regionální odborový svaz bude i nadále bude hájit zájmy hlavně  členů u zaměstnavatelů, kde má organizace své členy. Nadále  prostřednictvím Místní odborové organizace FILIP, která je členskou organizací ROS ROSa.

Regionální odborový svaz bude i nadále podporovat kolektivní vyjednávání ve svých členských organizacích nejen školením jednotlivých týmů, ale také zprostředkováním setkání týmů, výměnou…

Zákoník práce a nová legislativa

  • Zveřejněno: 07.03.2011

Asociace samostatných odborů  ASO ČR věnují "osvětě" v této oblasti mnoho času i prostředků. Nejinak je to v odborovém svazu ROSa. Pro své funkcionáře připravuje tradičně školení a tentokrát bude OZ  probírán. Bude to hlavně hledání otázek pro seminář ASO, kde bude OZ podrobně rozebrán a  JUDR. Večeř, lektor semináře, odpoví na všechny otázky. Školení je pro vybrané zástupce zdarma. Je nutno dodat, že řada jiných institucí si udělala z neznalosti tohoto zákona svůj byznys a požaduje za školení o OZ  i pár tisíc CZK.

Dotazy na všechny oblasti OZ lze také doručit  na adresu:  odbory.rosa@seznam.cz . průběžně odpovíme. Odbory jsou váš advokát.

Podle OZ se komlikuje také založení odborové organizace  (asi záměrně), ale předsednictvo ROS ROSa Vám pomůže.

Za P ROS ROSa

J. Odehnal, místopředseda 

Projekt odborů z prostředků EU

  • Zveřejněno: 29.03.2010

Odbory nejsou lhostejné k legislativní smršti, která nás čas od času překvapí. Ptáme se pokaždé PROČ? Proč se mění normy sloužící bez větších problému řadu let. Komu slouží změny a která skupina bude mít prospěch či dokonce otevřené dveře k.....................

Odpovědi se zatím nedočkáme. To by lidé museli opravdu chtít ne jen velmi vážně a profesionálně probírat politické skandály v hospodě. Politické skandály nejsou jen ostuda politiků ale také útok na Vaše peněženky.

Odborová centrála ASO ČR a jistě i ostatní centrály, se snaží čelit zneužívání alespoň svých členů, nabízí školení, tiskoviny a konzultace. Kdo jen trochu myslí jistě nabídku využije.Vedle toho pro širokou veřejnost organizuje tzv. informační kiosky v galeriích řetězce TESCO, které jsou v současné době instalovány a krmeny servisním sof…

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

  • Zveřejněno: 21.02.2010

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE
EVROPSKÝ PARLAMENT
RADA
KOMISE
LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE
(2007/C 303/01)
14.12.2007 CS Úřední věstník Evropské unie C 303/1
Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují jako Listinu základních práv Evropské unie uvedené znění.

Zásady poskytování právní pomoci

  • Zveřejněno: 09.03.2009

 Regionální odborový svaz  hájí ve smyslu svých stanov kolektivní zájmy členů (odborářů) a v neposlední řadě ekonomické včetně shodných zájmů zaměstnanců. Toto konstatování se plně opírá o zájmy individuální.

Na právní pomoc odborů mají právo členové ROS ROSa
Právní pomoc lze poskytnout také v odůvodněných případech i zaměstnancům.

Za právní pomoc se považuje mimo jiné poskytnutí či zorganizování konzultace  s  kvalifikovanou osobou orientující se v právní problematice, nebo konkrétním oboru, s patřičným vzděláním a schopnostmi.

O rozsahu právní pomoci  a konzultacích rozhoduje předsednictvo ROS ROSa na doporučení příslušné PRO a zásadně na vlastní žádost člena či zaměstnance, který svůj požadavek písemně specifikuje na schváleném formuláři svazu. Právní pomoc se týká záležitostí pracovněprávních a …