Zákoník práce a nová legislativa

  • Zveřejněno: 07.03.2011

Asociace samostatných odborů  ASO ČR věnují "osvětě" v této oblasti mnoho času i prostředků. Nejinak je to v odborovém svazu ROSa. Pro své funkcionáře připravuje tradičně školení a tentokrát bude OZ  probírán. Bude to hlavně hledání otázek pro seminář ASO, kde bude OZ podrobně rozebrán a  JUDR. Večeř, lektor semináře, odpoví na všechny otázky. Školení je pro vybrané zástupce zdarma. Je nutno dodat, že řada jiných institucí si udělala z neznalosti tohoto zákona svůj byznys a požaduje za školení o OZ  i pár tisíc CZK.

Dotazy na všechny oblasti OZ lze také doručit  na adresu:  odbory.rosa@seznam.cz . průběžně odpovíme. Odbory jsou váš advokát.

Podle OZ se komlikuje také založení odborové organizace  (asi záměrně), ale předsednictvo ROS ROSa Vám pomůže.

Za P ROS ROSa

J. Odehnal, místopředseda 

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

  • Zveřejněno: 21.02.2010

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE
EVROPSKÝ PARLAMENT
RADA
KOMISE
LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE
(2007/C 303/01)
14.12.2007 CS Úřední věstník Evropské unie C 303/1
Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují jako Listinu základních práv Evropské unie uvedené znění.

Zásady poskytování právní pomoci

  • Zveřejněno: 09.03.2009

 Regionální odborový svaz  hájí ve smyslu svých stanov kolektivní zájmy členů (odborářů) a v neposlední řadě ekonomické včetně shodných zájmů zaměstnanců. Toto konstatování se plně opírá o zájmy individuální.

Na právní pomoc odborů mají právo členové ROS ROSa
Právní pomoc lze poskytnout také v odůvodněných případech i zaměstnancům.

Za právní pomoc se považuje mimo jiné poskytnutí či zorganizování konzultace  s  kvalifikovanou osobou orientující se v právní problematice, nebo konkrétním oboru, s patřičným vzděláním a schopnostmi.

O rozsahu právní pomoci  a konzultacích rozhoduje předsednictvo ROS ROSa na doporučení příslušné PRO a zásadně na vlastní žádost člena či zaměstnance, který svůj požadavek písemně specifikuje na schváleném formuláři svazu. Právní pomoc se týká záležitostí pracovněprávních a …