Rada zaměstnanců


Rada zaměstnanců je na základě zákoníku práce  § 281 zástupcem zaměstnanců. Má právo na informace a náklady  hradí  dle § 203 zaměstnavatel. V našem případě se jedná o Radu zaměstnanců Frýdecká skládka. Na základě dohody o spolupráci jde hlavně o výměnu  zkušeností, pracovněprávní porady a školení v oblasti ZP, BOZP a hospodaření organizací.

V blíže nespecifikovaném období navrhne rada zaměstnancům po předchozím ustavení odborové organizace, vstup do ROS ROSa. Jednotliví členové se stali zatím členy Místní odborové organizace FILIP při ROS ROSa .


Velmi horká informace:

Předsedkyně rady byla zvolena za zaměstnance dle OZ do orgánu společnosti. Zastupuje zasměstnance v Dozorčí radě.

Předsednictvo ROS ROSa blahopřeje.


Chceš vědět víc? Zavítej na stránku:       www.fmskladka.cz