BALAKOM

V akciové společnosti Akzo Nobel Opava aktivně působí Podniková rada odborů Balakom, která je zakládajícím členem ROS ROSa.

ŘIDIČI

Odborová organizace ŘIDIČI M. se stala členem Regionálního odborového svazu ROSa

WOLFRAM

odborová organizace působí ve společnoasti GLOBAL TUNGSTEN & POWDERS spol. s.r.o.

SVĚTLO

Odborová organizace SVĚTLO působí jako zástupce zaměstnanců společnosti OSRAM ČR se sídlem Bruntál