SVĚTLO

Odborová organizace SVĚTLO působí jako zástupce zaměstnanců společnosti OSRAM ČR se sídlem Bruntál

WOLFRAM

odborová organizace působí ve společnoasti GLOBAL TUNGSTEN & POWDERS spol. s.r.o.

ŘIDIČI

Odborová organizace ŘIDIČI M. se stala členem Regionálního odborového svazu ROSa

BALAKOM

V akciové společnosti Akzo Nobel Opava aktivně působí Podniková rada odborů Balakom, která je zakládajícím členem ROS ROSa.