Odborová organizace Městské policie Ostrava, kdysi členská organizace svazu. Organizace vystoupila pod velkým tlakem zaměstnavatele, který inicioval vznik další organizace, která nečinila problémy, nevznášela připomínky, požadavky a požadavek na růst mezd považovala za neslušný. U zaměstnavatele, radnice města Ostravy tak pracují celkem tři odborové organizace a nikoliv ve vzájemné shodě.

V dohodě (ROS ROSa a OO MPO) se hovoří o spolupráci v oblasti výměny informací, školení, připomínkování zákonů a pod. Svaz nevylučuje, že v budoucnu (blíže nespecifikovaném)  se lze o členství opět ucházet.