Nová éraNa Městské policii ve Frýdku-Místku pracuje Odborová organizace.

Odbory tu prošly zatěžkávací zkouškou a organizace má všechny předpoklady, dále pracovat a zastupovat strážníky u zaměstnavatele. O tom, že to je nutné se přesvědčujeme den co den, na různých místech kraje, kde pracuje Regionální odborový svaz ROSa.

Předseda organizace Martin Beleš s předsedou svazu ROSa před odborovou schůzí.

 

Předseda svazu se sešel s novým ředitelem Městské policie Frýdek-Místek a zahájili novou éru.

Stejně jako, s náměstkem primátora Pobuckým, našli společnou řeč na minulost i budoucnost.  Byla dohodnuta spolupráce s odbory, a záleží na odborové organizaci,  jak naloží s tímto výsledkem společného jednání.  Ing. Milan Sněhota si dobré výsledky, bez dobré spolupráce, nedovede představit. Jak s touto výzvou naloží zaměstnanci ? To zajímá nejen ředitele Sněhotu ale i nás.

Záležitost sporu o neplatnosti výpovědí je uzavřena (výhrou) včetně té poslední u nejvyššího soudu.  Město uhradilo všechny soudem uznané výlohy a odškodnění.Život jde dál a strážníci chodí na své nelehké služby.

Konalo se  i jednání o  BOZP. Nataša Hübnerová z fi rmy "A-KOMPLEX“  informovala ředitele o problematice  vyhledávání rizik, kterou se u MP F-M dlouhodobě zabývá.

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

Také předseda odborové organizace Martin Beleš zmínil nejen problémy, které bude nutno společně řešit, ale také vize, které nejsou vůbec v rozporu s návrhy ředitele, ale vyžadují (jak jinak) stálou spolupráci a vzájemnou důvěru.

Není nic jednoduššího než se stát členem odborů.

 

Kontaktujte  osobně předsedu odborové organizace  nebo písemně předsedu svazu: odboryrosa@seznam.cz