odborová orhanizace působí ve společnosti MACCO Organiques

KRYSTAL

Zakladatelem odborové organizace KRYSTAL a jejím současným předsedou je  Roman Svrčina. Byl předsedou již v  HMZ, OSRAM  a nyní ve společnosti MACCO

 

 

 

Roman je také, místopředsedou svazu ROSa a členem tzv univerzálního týmu pro kolektivní vyjednávání. Na fotografii z jednání předsednictva ROSy v Roudně, stojí nenápadně úplně vzadu.

Závod Bruntál - stručná historie
1976 Založen podnik HMZ na výrobu Cu-Pb-Zn koncentrátů.
1990 Výroba wolframových sloučenin.
1991 Výroba rozšířena o farmaceutický chlorid hořečnatý hexahydrát.
1992 Výrobní podnik HMZ, a.s. zprivatizován.
1996 Zahájena výroba farmaceutického chloridu vápenatého dihydrátu.
1999 Zahájena výroba speciálních sloučenin hořčíku. Získán certifikát ISO 9002.
2000 Získány certifikáty ISO9001 a GMP, začlenění do německého koncernu OSRAM
2004 Výrobní jednotka čistých chemikálií se stává součástí korporace MACCO Organiques Inc. Re-certifikace GMP a GD