Program svazu

  • Zveřejněno: 06.04.2014

Program ROS ROSa  na období do roku 2014 je sice vyčerpávající, ale jeho platnost pomalu končí.  Je nutné se přepravit na aktualizaci a nikoliv jen na oprášení.

Regionální odborový svaz bude i nadále intenzivně hájit ekonomické, sociální a kulturní zájmy členů a zaměstnanců, které zastupují členské odborové organizace, ale bude více rozlišovat mezi těmi kdo jsou členy a kdo (prý ze strachu) jen parazituje.

Regionální odborový svaz bude i nadále bude hájit zájmy hlavně  členů u zaměstnavatelů, kde má organizace své členy. Nadále  prostřednictvím Místní odborové organizace FILIP, která je členskou organizací ROS ROSa.

Regionální odborový svaz bude i nadále podporovat kolektivní vyjednávání ve svých členských organizacích nejen školením jednotlivých týmů, ale také zprostředkováním setkání týmů, výměnou…